3 Mayıs 2015 Pazar

TURNA/MTURNA/M
"Can" göçeli suskun bizâr, durursun 
Mavilere heves duymazsın, Turnam 
Hayata hükmünü yazar durursun 
Asla kuralından caymazsın,Turnam

Bir yaban el çekip, fırlattı ok’u 
Dedi, al kitabı hayatı oku 
Eğir de dertleri kilimler doku 
Desenleri dertten saymaz-sın, Turnam

Kalsan da bîçâre tün’de, tünek-siz 
Yaşarsın kimsesiz, öksüz/konak-sız 
Yeter ki kalmasın boynun beneksiz 
Dik tutarsın başın eğmesin, Turnam


Boynunda duruyor mührün, berâtın 

fıtratında nasip kılmış, kıratın 
Fedakârlık/vefâ, asıl muradın 
Sunsalar Fezâyı aymaz-sın, Turnam!

Yüreğinden hüznün çekip atmazsın 
Yasına kimseyi ortak etmezsin 
Yanarsın da, dumanını tütmez-sin 
Kederi fâş edip yaymaz-sın, Turnam

Sultanlık/payitaht vaat etseler,
Fâni ömür’üne ömür katsalar, 
Tahsis için göğe kement atsalar;
Tek bir hatırana kıymaz-sın, Turnam

Sadâkat, hamurun; vefâ, adın-dır, 
Niyette safiyet tek muradın-dır, 
Görülmeyen surlar öz irâdendir;
Döktüğün kalıbı oymaz-sın Turnam! 

.......... Döktüğün kalıbı oymaz-sın Turnam....

04 OCAK 2012 / Metanet YAZICI