4 Mayıs 2015 Pazartesi

GÜN AKŞAM SAATİ


GÜN AKŞAM SAATİ

Demedim mı sana vakit akşamdır
Çıkma yola karanlığa kalırsın... 
Sınırlar çizilmiş ötesi Şam/dır
Yasak diyarlarda zorda kalırsın... 

Özünü bilirim vefa adındır
Dinmez esaretin sevdâ yâdın-dır
Hayatın her demi acı tadındır
Çekilir içine nârda kalırsın... 

Yıldızlar dolanır derin boşlukta 
Eser kavak yeli sarar hoşlukta 
Gün akşam saati gönül kuşlukta 
Güneş batmak üzre darda kalırsın...   

21 NİSAN 2012 /Metanet YAZICI